Administration

Vi administrerer flere typer af lejemål og ejendomme, herunder boliger, kontorer, lagre og detailbutikker.

Vi administrerer både små og store ejendomme og er opdateret på de love og regler, som gælder for de forskellige typer af ejendomme.

Administrationen udføres i overensstemmelse med den individuelle aftale, som udarbejdes efter ejers ønsker. Aftalen udarbejdes med udgangspunkt i en basis administration, og derudover kan øvrige ydelser vælges til.

På den måde er det muligt at få hjælp til enkelte administrationsopgaver eller lade os varetage den totale administration.

Vi bruger administrationsværktøjet Unik Bolig 4, hvilket bl.a. gør os i stand til hurtigt og effektivt at overtage administrationen af én eller flere ejendomme.

Vi er medlem af EjendomDanmark, der er brancheforeningen for professionelle ejendomsadministratorer. Som medlem er vi forpligtet til at efterleve foreningens etiske normer, ligesom det er et krav, at vi har tegnet kautionsforsikring og forsikring for professionelt ansvar.

Det ligger os meget på sinde, at vores administration altid udføres i god dialog med både ejere, lejere og samarbejdspartnere.​

Vi tilbyder...

Vi løser de mange former for opgaver der i forbindelse med professionel ejendomsadministration, herunder:

Vi udfører Asset Management og tilbyder således “den fulde pakke” inden for drift og administration af ejendomme og ejendomsselskaber.

At varetage ejendomme handler om at have respekt for det faktum, at ejendommene repræsenterer andres værdier – og iøvrigt andres hjem. Der skal være styr på tingene og ejendommenes fremtræden skal være forbilledlige og aftaler skal overholdes.

I Asset Management indgår rigtig mange elementer – Vi har sat dem i system og måske er det for os ren rutine.

Du kan herunder læse mere om vores ydelser – rutiner – og således også de delydelser, som vi kan tilbyde dig.

Ejendomsadminstration

Udlejning

Ejendomsservice og viceværtfunktion

Vedligeholdelse

Ejendomsudvikling og -optimering

Ejendomsformidling

Ejendomsinvestering​

Vil du vide mere...

Erling Helweg

Ejendomsadministrator

Vores kunder siger...

Menu