Ejendomsudvikling

Det er vores erfaring, at man stort set altid kan få mere ud af de ejendomme, man har, eller den ejendom man overvejer at anskaffe via den rette ejendomsudvikling.

Vi har stor ekspertise i udvikling af ejendomsprojekter, og vi kan forvandle ældre ejendomme til moderne anvendelse. Vores viden om efterspørgslen i det aktuelle marked er omfattende, og vi kan gennemføre og styre processen i alle faser fra myndighedskontakt og lokalplanlægning til forhandling med brugere og købere, indgåelse af entreprenøraftale og aflevering af projektet.

Vi varetager ejers eller investors interesser hele vejen gennem forløbet, og sikrer, at resultatet svarer til forventningerne. Vi stiller præcise krav til projektets aktører, og i hvert eneste tilfælde vurderer vi meget nøje, hvilke aktører der vil være bedst til at løse den konkrete opgave.

Vi tilbyder...

Vores medarbejdere har erfaring og kreativitet til at generere gode idéer, der kan øge værdien af ejendomsprojektet. Vi har erfaring med udvikling af dagligvarebutikker, boliger og kontorejendomme i alle størrelser, og vores ydelser omfatter:

  • Kortlægning af projekt- og ejendomspotentiale
  • Udvikling i dialog med ejer, lejer, myndighed mv.
  • Lokalplanlægning
  • Projektstyring (Bygherrerådgivning)
  • Skitseringer og kalkuler
  • Projektering, udbud og kontrahering
  • Projekteringsledelse
  • Byggeledelse og sikkerhedsledelse
  • Tilsyn

Vil du vide mere...

Kim Kjærholm

Teknikumingeniør
Menu