Ejendomsvedligehold

Vi organiserer og styrer drift og vedligeholdelse af alle typer erhvervs- og boligejendomme. Det er vores opfattelse at drift og vedligeholdelse af ejendomme, skal være planlagt og rationel. Dette optimerer udlejers indtjening på både kort og lang sigt.

Vi etablerer flerårige planer for hver ejendom og sørger for, at den rigtige løsning tilgodeses både med hensyn til økonomi, tid og kvalitet.

Vi bistår også gerne i overgangen mellem opførelses- og driftsfase med at sætte nyopførte ejendomme i drift og få afsluttet entreprenørens udbedring af diverse fejl og mangler.

Vil du vide mere...

Kim Kjærholm

Teknikumingeniør
Menu